תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb0ad</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6726</object_name><r_content_size>2926529</r_content_size><description>נהלל. תוכנית כללית לייבוש ביצות, אספקת מים והשקאה באזור נהלל. גיליון ניקוז 2 מתוך סדרה. סימון קטע הגבול בין אדמות נהלל לבין אדמות עילוט. סימון תוואי גדר עם בורות בדיקה</description><date_of_appearance>1931</date_of_appearance><original_number>79</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>פפר נחום</planner><length>26</length><width>37</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:2500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על נייר שקוף.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>