תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb0bf</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6692</object_name><r_content_size>10555047</r_content_size><description>נהלל. כפר נהלל. תוכנית הישוב המעגלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. במרכז הדגשה על שטחי ציבור. נתוני מידות</description><date_of_appearance>1932</date_of_appearance><original_number>79</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1933</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>קאופמן ריכארד</planner><length>65</length><width>75</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>תכנון ישוב</map_type><from_scale>1:2,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. מפה קשורה מפה מס 6691</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>