תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb0e1</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6676</object_name><r_content_size>14007068</r_content_size><description>נהלל. גיליון 2. מפת מדידה של חלק מאדמות נהלל. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. נתוני שטח</description><date_of_appearance>1932</date_of_appearance><original_number>79</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>ללא שם</planner><length>98</length><width>165</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>חלוקה לחלקות</map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. מפה קשורה מפה מס' 6653</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>