תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb0e8</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6680</object_name><r_content_size>4651117</r_content_size><description>נהלל. מפת מדידה של אדמות נהלל ושימרון הסמוכות. חלוקה לגושים וציון מספריהם. הדגשה בצבע על תחומי שימרון. נתוני מדידה. המפה היתה מצורפת "למכתבנו" (?) אל קצין המחוז בעפולה מיום 23.8.1942</description><date_of_appearance>1942</date_of_appearance><original_number>79</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>ללא שם</planner><length>49</length><width>60</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type></map_type><from_scale>1:10,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>