תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb111</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6621\2</object_name><r_content_size>15289520</r_content_size><description>תל עדש (תל עדשים). מפת מדידה של אדמות הכפר. סימון אדמות קק"ל, סימון אדמות חברת הכשרת היישוב. חתימות האישים: א. גרנובסקי, י. אטינגר, יהשוע חנקין,אליעזר וולקני</description><date_of_appearance>1923</date_of_appearance><original_number>77</original_number><unit_type1>מפות מודבקות</unit_type1><date_of_last_update>1924</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>חברת הכשרת הישוב</planner><length>96</length><width>132</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>