תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb39c</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\6120</object_name><r_content_size>7636326</r_content_size><description>עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל</description><date_of_appearance>1934</date_of_appearance><original_number>64</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>השרון</sub_district><surveyor></surveyor><planner>טרק ש. י. ורזניק נ.</planner><length>48</length><width>58</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>תכנון אזורי</map_type><from_scale>1:20,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש צבוע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>