תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb3eb</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\5516\6</object_name><r_content_size>2453296</r_content_size><description>עמק יזרעאל. גניגר. תוכנית הכפר ג'ינג'ר (דז'ין דז'אר). סימון תחומי הכפר, השטח הבנוי, אדמות ההר והעמק. סימון קווי טופוגרפיה ותוואי נחלים. ציון שמות האדמות השכנות. שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט. בטבלה: ציון גודל השטחים המעובדים (צרפתית)</description><date_of_appearance>1920</date_of_appearance><original_number>71</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>המחלקה להתישבות של ועד הצירים</planner><length>35</length><width>26</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:20,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש צבוע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>