תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805eb965</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\4768</object_name><r_content_size>547501</r_content_size><description>ירושלים. הר הצופים. מכתב מאת הנהלת הדסה אל משרדי הקק"ל מיום 10.1.1943 בעניין חוזה חכירה בין הדסה ובין קק"ל</description><date_of_appearance>1943</date_of_appearance><original_number>48</original_number><unit_type1>מסמך כתוב</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>14</length><width>22</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מכתב</map_type><from_scale>1:</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>