תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ebacd</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\4550</object_name><r_content_size>7654314</r_content_size><description>נחלת יהודה (שכונת התימנים). אזור ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות בשכונה. ציון מספר וגודל כל חלקה. נתוני שטח. החלקות נחלקו לפי תוכנית סלור ולפי הגבולות שהראו חברי ועד הצירים למהנדס שכנאי. סימון השינויים שנעשו ע"י המחלקה הטכנית של ועד הצירים</description><date_of_appearance>1920</date_of_appearance><original_number>47</original_number><unit_type1>מפות מודבקות</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>רחובות</sub_district><surveyor></surveyor><planner>שכנאי ש.</planner><length>58</length><width>38</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type></map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>מפה משורטטת על בד. אין מקרא</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>