תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ebd97</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\3953</object_name><r_content_size>923469</r_content_size><description>חולה. עמק החולה. טבלת נתונים של ספיקת הנחלים הראשיים בעמק החולה: פניאס (בניאס), דן, חצבני, ירדן. ציון מקום המדידה וכמות המים שנמדדה בממ"ק</description><date_of_appearance>1940</date_of_appearance><original_number>49</original_number><unit_type1>מסמך כתוב</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>צפת</sub_district><surveyor></surveyor><planner>חברת זיכיון החולה</planner><length>33</length><width>21</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>טבלה</map_type><from_scale>1:20,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>