תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ebdc9</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\3885</object_name><r_content_size>10089037</r_content_size><description>קרית ענבים. מפת סימון גבולות אדמת נוסף על שמי (כלת אבו שריעה). סימון תחומי האדמה המעובדת והאדמה החרבה וציון גודל שטחיהן בדונם. ציון שמות בעלי האדמות הסמוכות. ע"ג המפה חתימות וחותמות. תוספת ע"ג המפה "דילב ב'"</description><date_of_appearance>1920</date_of_appearance><original_number>46</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1921</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor>מיוחס מורנו</surveyor><planner>המחלקה להתישבות של ועד הצירים</planner><length>47</length><width>77</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על בד. צבוע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>