תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ec376</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\2559</object_name><r_content_size>16051403</r_content_size><description>מוצא. "אדמת בני ברית במוצא". מפת מדידה וחלוקה לחלקות. חתימות וחותמות. ציון סך כל השטחים</description><date_of_appearance>1923</date_of_appearance><original_number>33</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1924</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>חתימה לא ברורה</planner><length>69</length><width>94</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>