תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ec79c</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL5M\1548</object_name><r_content_size>6813654</r_content_size><description>בן שמן. סימון אדמת בן שמן. אבחנה על פי מקרא מפורט בין סוגי הנטיעות והגידולים השונים שנעשו בשטח בשנת תרפ"א. סימון שימושי הקרקע וכן תחומי הנחלות הפרטיות של בצלאל, פריימן ופוזנר. ציון שמות האדמות השכנות: אדמת חדיתה, דהריה, לוד, דיר אבו סלמה. בטבלה: סך כל השטח המעובד והבנוי</description><date_of_appearance>1921</date_of_appearance><original_number>23</original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district></district><sub_district></sub_district><surveyor></surveyor><planner>המחלקה להתישבות של ועד הצירים</planner><length>48</length><width>67</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפה חקלאית</map_type><from_scale>1:5000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על נייר לבן עבה. צבעונית.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>