תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ee97c</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\273\9</object_name><r_content_size>3422631</r_content_size><description>קרית עמל. מפת סימון שטח מוצע לבניית תחנת חשמל. סימון קווי חשמל קיימים. הדגשה בצבע של תוואי קווי החשמל. סימון שטח קרית עמל. סימון בריכת המים של חברת מקורות. סימון כבישים ראשיים. חתימה של נציג "קרית עמל" שמאשרת את העמדתה של תחנת החשמל.</description><date_of_appearance>1937</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>חיפה</district><sub_district>חיפה</sub_district><surveyor></surveyor><planner>"חברת החשמל לארץ ישראל בע"מ"</planner><length>28</length><width>33</width><publisher></publisher><map_type>קו חשמל</map_type><from_scale>1:1000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. שימוש בצבע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>