תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ef55a</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\294\12</object_name><r_content_size>1485294</r_content_size><description>ירושלים. טלביה. מפת סימון מגרשים בגוש מס' 30021 ליד גן השושנים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. אבחנה בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מרקוס. למפה מסמך נלווה KLN20/294/13</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>23</length><width>34</width><publisher></publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:1250</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. שימוש בצבע. 2 עותקים</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>