תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805ef56e</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\294\21</object_name><r_content_size>3514415</r_content_size><description>ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות על המגרשים: גרנות, גודשטיין, שווילי. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מל"ל, דובנוב. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים</description><date_of_appearance>1961</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>מרקסון מ.</planner><length>38</length><width>53</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>