תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15805f3fb7</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>MM\25\1</object_name><r_content_size>12162668</r_content_size><description>ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר. על גבי המפה תוספת בעיפרון צבעוני של שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט</description><date_of_appearance>1920</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>64</length><width>48</width><publisher>המחלקה הטכנית שעל יד ועד הציוני</publisher><map_type>מפה כללית</map_type><from_scale>1:10,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>עברית. שחור / לבן. 2 עותקים. המפה הוצאה כתוספת לספר "ארצנו" חלק א' - ירושלים וסביבותיה.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>