תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806033bf</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\412\21</object_name><r_content_size>9015844</r_content_size><description>נתניה. "שטח בניין ערים נתניה. תוכנית בניין עיר מפורטת". חלוקה למגרשים. אבחנה בין שטחים שונים לפי מקרא צבעוני: אזור מגורים, חזית החנויות, שטח לבניין ציבורי, שטח ציבורי פנוי, שטח חקלאי, שטח מופקע ע"י הרכבת. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. בטבלה: רשימת שטחים. הערה בכתב יד:"בוטל". המו"ל: הסתדרות הציונים הכלליים, המפלגה הפרוגרסיבית</description><date_of_appearance>1950</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>השרון</sub_district><surveyor></surveyor><planner>שביב מיכאל</planner><length>57</length><width>93</width><publisher></publisher><map_type>תכנון עירוני</map_type><from_scale>1:1250</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש צבוע. 2 עותקים</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>