תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1580603899</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\457\4</object_name><r_content_size>10561967</r_content_size><description>גזר הדסה. מפת סימון גושים. חלוקה לגושים וחלקות וציון מספריהם. סימון תחום שטח קבוצת הדסה. בטבלה: מס' גוש חלקה וגודל שטחם</description><date_of_appearance>1946</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>רמלה</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>100</length><width>136</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת סימון גושים</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>