תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158061894f</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A24\639-34t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתב כדו"ח מאת יוסף ראובן לומובסקי, מזכיר אגודת "בני ציון" במאריופול, פלך יקטרינוסלב, אל מנחם אוסישקין בעניין השוקלים בשנת הקונגרס הציוני השני ובעלי מניות של "אוצר התיישבות היהודים" בשנת הקונגרס השלישי (תעודה מס' 342)</description><document_date>15/06/1900</document_date><language></language></PropData></CzaSearchDataReturnList>