תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1580623b19</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>PHG\1024036</object_name><r_content_size>102916</r_content_size><description>מערכת עתון " הארץ" , עם משה גליקסון במרכז התצלום, ( לפני 1935) . עומדים: משה מדזיני, רחמים מוצרי, יושבים: אהרון ליטאי, משה גליקסון, חיים כצנלסון (זוהה על ידי חיים פילון)</description><date_year>1935</date_year><original_number>19888</original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name>לא ידוע</photographer_name><dedication></dedication><copyright>בידי הארכיון</copyright><from_file_number></from_file_number><picture_type></picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>