תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158062702c</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>PHG\1006933</object_name><r_content_size>104420</r_content_size><description>קבלת פנים לוייצמן ורעייתו בחוות הלימוד של מועצת הפועלות בעינות ( 1945) , וייצמן נואם , מימינו של וייצמן : וורה וייצמן , הדסה סמואל, רחל רובשוב , מרים שויאר יוסף לינטון , משמאלו : עדה פיש. . . . .. . ( 4) רחל ינאית , בן צבי.</description><date_year>1945</date_year><original_number>5802</original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name>לא ידוע</photographer_name><dedication></dedication><copyright>בידי הארכיון</copyright><from_file_number></from_file_number><picture_type></picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>