תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806559c7</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A24\1087-1t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מימון), יפו, מטעם לשכת המרכז של הסתדרות "המזרחי" בארץ ישראל וארצות המזרח, אל מנחם אוסישקין כיושב ראש ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים, בעניין שיתוף פעולה בין מוסדות ציוניים למען העליה והתיישבות היהודית בארץ ישראל</description><document_date>09/05/1920</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>