תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158066e31e</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>PHAL\1614491</object_name><r_content_size>104950</r_content_size><description>משלחת של הפועל הציוני, הציונים הכלליים, ליד קברו של חיים ווייצמן</description><date_year>0</date_year><original_number>0</original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name>שרות הצילומים של הסוכ</photographer_name><dedication></dedication><copyright>בידי הארכיון</copyright><from_file_number></from_file_number><picture_type></picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>