תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806848a9</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>SOK\91006</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מעברות, ירחון לספרות ולעניני החברה</description><writer>פיכמן, יעקב, עורך</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>0.0</edition><publishing_place>יפו</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1920</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>הועד המרכזי של הפועל הצעיר</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>אוסף נחום סוקולוב / באוסף כרך ראשון, חוב' ה' ו'</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>