תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158068d51c</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\65584\א.ק. ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>לוי אשכול ראש הממשלה השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1969-1895). ערכו וכתבו מבואות: ארנון למפרום וחגי צורף</description><writer>ישראל, גנזך המדינה. רוזנטל,ימימה (עורכת הסדרה)</writer><description_eng>State of Israel, Israel State Archives. Levi Eshkol the third Prime Minister: selected documents (1895-1969). Series editor: Yemima Rosenthal. Editing and historical notes: Arnon Lamfromm and Hagi Tsoref</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>0.0</edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>2002</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>מדינת ישראל, ארכיון המדינה</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>708</no_of_pages><language></language><serie_name>הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>שער נוסף ומבוא באנגלית. סימולו באולם הקריאה : 39 H</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\65584\א.ק. ג

מחבר: ישראל, גנזך המדינה. רוזנטל,ימימה (עורכת הסדרה)

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: מדינת ישראל, ארכיון המדינה


שם הסדרה בלועזית: הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

הערות: שער נוסף ומבוא באנגלית. סימולו באולם הקריאה : 39 H