תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158068d71d</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\61353\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. המרכז לפלורליזם יהודי. תחקיר מיוחד בנושא הקליטה הרוחנית של עולי ברית המועצות</description><writer>לבני, פנינה - עורכת</writer><description_eng>the effort to repeal resolution 3379; an American Jewish Committee conference, November 8, 1990 at the United Nations, New York.</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>0.0</edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng>American Jewish Committee</publishing_house_eng><publishing_year>1991</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng>American Jewish Committee</publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>edited version, prepared by Kenneth S. Stein. מעקב-דת ומדינה, גליון 23</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>