תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158068db0a</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\71774\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>נהלל: התמורות במתכונת הפיזית של המושב</description><writer>ילן, ע', מ' גרזון, א' אליאש</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>0.0</edition><publishing_place>חיפה</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1970</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, הפקולטה להנדסה חקלאית, המרכז לחקר בניה כפרית</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>מרכז ויץ לחקר ההתיישבות</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\71774\ג

מחבר: ילן, ע', מ' גרזון, א' אליאש


שם הוצאה: הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, הפקולטה להנדסה חקלאית, המרכז לחקר בניה כפרית

הערות: מרכז ויץ לחקר ההתיישבות