תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158068e366</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\68588\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>קדסטר הידרוגיאולוגי עמק חפר -סכומים כלליים</description><writer>משרד המים</writer><description_eng>Water Reseach Bureau, The Jewish Agency for Palestine, Keren Kayemet LeIsrael LTD. (J.N.F.),. Hydrogeological cadastre Emeq Hepher, summaries</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>0.0</edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1945</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>[הסוכנות היהודית לא"י, קרן קימת לישראל]</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>בראש השער: הסוכנות היהודית לא"י, קרן קימת לישראל. עברית/אנגלית. טבלאות מקופלות בתוך החוברת. 2 עותקים</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\68588\ג

מחבר: משרד המים

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: [הסוכנות היהודית לא"י, קרן קימת לישראל]

הערות: בראש השער: הסוכנות היהודית לא"י, קרן קימת לישראל. עברית/אנגלית. טבלאות מקופלות בתוך החוברת. 2 עותקים