תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1580690ef3</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\36478</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ההוצאות של "אוטואמנציפאציה" ליהודה ליב פינסקר</description><writer>אברהמי, הלה</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל-אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>אוניברסיטה תל-אביב. המכון לחקר הציונות [ב] הקיבוץ המאוחד</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments> תדפיס מתוך: הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל. כרך ג' עמ' 557-548 . שער נוסף ןתקציר באנגלית. יש בארכיון 3 עותקים מהחוברת</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\36478

מחבר: אברהמי, הלה

מקום הוצאה: תל-אביב

שם הוצאה: אוניברסיטה תל-אביב. המכון לחקר הציונות [ב] הקיבוץ המאוחד


הערות: תדפיס מתוך: הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל. כרך ג' עמ' 557-548 . שער נוסף ןתקציר באנגלית. יש בארכיון 3 עותקים מהחוברת