תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806ac6ec</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KKL8\79-5m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ירדן. שפך הירדן מאגם החולה. מפת סימון חתכים לרוחב הנהר ומדידת גובה פני המים בכל חתך. בטבלה: סיכום המדידות בחתכים.</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1></unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district></district><sub_district>צפת</sub_district><surveyor></surveyor><planner> CYRIL O. HENRIQUES</planner><length>31</length><width>42</width><publisher></publisher><map_type>מפה הידרולוגית</map_type><from_scale>1:100</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. בגרמנית.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>