תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806acacc</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KKL8\302-27m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>תל עדשים (תל עדש, Tel Adas). תוכנית הפקעת קרקעות עבור הנחת תוואי צינור נפט. סימון תוואי א' של צינור הנפט העובר בשטחי הכפר וציון גודלו ואורכו. סימון קרקעות בבעלות קהילת ציון אמריקאית וחברת הכשרת היישוב</description><date_of_appearance>1922</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1></unit_type1><date_of_last_update>1932</date_of_last_update><district> צפון</district><sub_district>יזרעאל</sub_district><surveyor></surveyor><planner>חברת הכשרת הישוב</planner><length>121</length><width>81</width><publisher>חברת הכשרת הישוב</publisher><map_type>מפת סימון</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. שימוש בצבע. באנגלית. ראה בנוסף מפה: KKL8/302/28</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>