תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fa558</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\218</object_name><r_content_size>275650</r_content_size><description>עלייה. קליטה מתוכננת. טבלה מאוירת המציגה נתונים אודות פיזור העולים בארץ על פי עלייה. היעדים השונים (מושבי עולים, מעברות, הכשרה חקלאית, קיבוצים, שיכון באזורי ספר), איור של ספינה בים ומטוס בשמים בתוך שער עליה (ראה כרזה מס' 2716)</description><year_date>1956</year_date><caption>קליטה מתוכננת 1.8.54-31.12.55. מהנמל, שדה התעופה ושער העליה - הועברו ל- מעברות, קרובים, סידור פרטי ושונים, שכון באזורי פתוח, מושבי עולים, מעברות באזורי פתוח, מחנות להכשרה חקלאית, קבוצים וקבוצות, כפרי עבודה, עלית הנוער. מחלקת הקליטה - אגף הסטטיסטיקה. תל אביב, ישראל. שבט תשט"ז (ינואר 1956)</caption><description_eng>Planned absorption. Illustrated table presenting data on the distribution of immigrants in Israel</description_eng><caption_eng>Planned absorption 1.8.1954-31.12.1955 . From the seaport, the airport and Shaar Haliya</caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>הסוכנות היהודית</creator_group><printing_house>0</printing_house><language></language><length>68</length><width>49</width><copyrights>0</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: KRA\218

כיתוב: קליטה מתוכננת 1.8.54-31.12.55. מהנמל, שדה התעופה ושער העליה - הועברו ל- מעברות, קרובים, סידור פרטי ושונים, שכון באזורי פתוח, מושבי עולים, מעברות באזורי פתוח, מחנות להכשרה חקלאית, קבוצים וקבוצות, כפרי עבודה, עלית הנוער. מחלקת הקליטה - אגף הסטטיסטיקה. תל אביב, ישראל. שבט תשט"ז (ינואר 1956)

תיאור באנגלית: Planned absorption. Illustrated table presenting data on the distribution of immigrants in Israel

כיתוב באנגלית: Planned absorption 1.8.1954-31.12.1955 . From the seaport, the airport and Shaar Haliya


שם המעצב: לא ידוע

גוף יוצר: הסוכנות היהודית