תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fa7c9</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\1676</object_name><r_content_size>586408</r_content_size><description>התישבות. מפת ארץ ישראל עליה מסומנים קיבוצי תנועת השומר הצעיר ומוסדותיה. בשוליים - איורים שונים מהווי הקיבוצים: טרקטור, דגל ישראל מגדל שמירה וכו'</description><year_date>1958</year_date><caption>מפת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, בשנת העשור למדינת ישראל</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>כץ שמואל</designer_name><creator_group>הקיבוץ הארצי השומר הצעיר</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language></language><length>70</length><width>49</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>