תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fa854</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\1963</object_name><r_content_size>700092</r_content_size><description>עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902)</description><year_date>1942</year_date><caption>בארץ - אוסף ידיעות לילדי ישראל, יוצא לאור לעיתים מזומנות על-ידי הקרן הקיימת לישראל, בהשתתפותה של קרן היסוד</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>קרן קימת לישראל</creator_group><printing_house>אחוה - דפוס קואופרטיבי, ירושלים</printing_house><language></language><length>46</length><width>59</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>