תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806faad5</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\1715</object_name><r_content_size>140801</r_content_size><description>בריאות. הדסה. איור המתאר נשים המטפלות בילדים, נכים ובהכנת תחבושות</description><year_date>1955</year_date><caption>תני ידך! יד עזר להדסה. הסתרות מדיצינית הדסה, בית הבריאות שטראוס ירושלים</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>מעוז-קלר</designer_name><creator_group>הסתדרות מדיצינית הדסה</creator_group><printing_house>גד</printing_house><language></language><length>24</length><width>35</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>