תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806facda</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\1274</object_name><r_content_size>570485</r_content_size><description>חינוך. טקס הפתיחה של קרית האוניברסיטה העברית בירושלים. תצלום המציג את בנייני האוניברסיטה משולב בתרשים גרפי. סמל האוניברסיטה העברית</description><year_date>0</year_date><caption>Opening cermony of the Hebrew University campus Jerusalem (צילום: גרוס)</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>גראו</designer_name><creator_group>האוניברסיטה העברית</creator_group><printing_house>מונזון ש.</printing_house><language></language><length>99</length><width>69</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>