תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fad08</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\1486</object_name><r_content_size>3259519</r_content_size><description>יריד המזרח. 1925. רוכלת לבושה בסגנון ערבי נושאת סל בתוכו תוצרת חקלאית מכריזה על מרכולתה. ברקע מפה סכמטית של המזרח התיכון הכוללת את ארץ ישראל, קטע מים תיכון ומים סוף. סמל יריד המזרח גמל מכונף (אנגלית, ראה גם כרזה מס' 1487 בעברית)</description><year_date>1925</year_date><caption>Palestine near east exhibition and fair, Tel Aviv</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>גור-אריה מ.</designer_name><creator_group>לא ידוע</creator_group><printing_house>גרפיקה ירושלים</printing_house><language></language><length>73</length><width>44</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>