תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fae1d</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\247</object_name><r_content_size>218315</r_content_size><description>גאולת אדמות. איור מפת הארץ ועליו איור גרפי של האדמות שנרכשו על ידי קק"ל בשלושת העמקים הגדולים: עמק זבולון, עמק יזרעאל ועמק חפר, ופרוט שימושי הקרקע. (אנגלית)</description><year_date>0</year_date><caption>The three great valleys redeemed by the JNF</caption><description_eng>An illustrated map of the land of Israel with a graphic illustration on it of lands bought by the JNF in the three large valleys: Zebulun Valley, Jezreel valley and Hepher valley, and the land utilization</description_eng><caption_eng>The three great valleys redeemed by the JNF</caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>קרן קימת לישראל</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language></language><length>50</length><width>35</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>