תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fb123</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\3593</object_name><r_content_size>2122615</r_content_size><description>עברית. לימוד עברית. ציטוט מדבריו של חיים נחמן ביאליק ותצלום פרוטרט שלו</description><year_date>0</year_date><caption>משרד החינוך והתרבות, המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה. הלשון באה לברוא לב אחד לכל חלקי האמה. עירית חיפה</caption><description_eng>N.D.</description_eng><caption_eng>N.D.</caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>משרד החינוך והתרבות</creator_group><printing_house>המדפיס הממשלתי</printing_house><language></language><length>70</length><width>50</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>