תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fb4ef</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRA\4067</object_name><r_content_size>4953430</r_content_size><description>בריאות. איור של אחות קופת חולים משוחחת עם נערה במסגרת שבוע הסברה "הדסה לישוב"</description><year_date>1946</year_date><caption>הישוב קרא - הדסה נענתה. שבוע הסברה 14-8 יוני 1946, 30 שנה לפנית הישוב ל"הדסה"</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>הדסה</creator_group><printing_house>גרפיקה, תל אביב</printing_house><language></language><length>70</length><width>50</width><copyrights>0</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>