תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fbcb7</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRU\579</object_name><r_content_size>200736</r_content_size><description>חינוך. ירושלים. יום הסטודנט של האוניברסיטה העברית בירושלים, פירוט התכניות</description><year_date>1954</year_date><caption></caption><description_eng>N.D.</description_eng><caption_eng>N.D.</caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית</creator_group><printing_house>רונלד - דפוס קואופורטיבי ירושלים</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>