תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15806fea6f</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRU\1160</object_name><r_content_size>123402</r_content_size><description>מודעות אבל, אזכרות. חיים נחמן ביאליק ובנימין זאב הרצל. כ' - כ"א בתמוז, ימי הזכרון לגדולי האומה. הודעה על קיום "יום הסרט המסורתי" ועל שבוע אספת תרומות למפעל היעור</description><year_date>1939</year_date><caption>ל.ת.</caption><description_eng>N.D.</description_eng><caption_eng>N.D.</caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>קרן קימת לישראל</creator_group><printing_house>הארץ, חיפה</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights></copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>