תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1580755f16</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\472\13</object_name><r_content_size>4986222</r_content_size><description>ירושלים. מפת מדידה שטח באזור שכונת עובדים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע תחום שטח מגרש וציון גודל שטחו. סימון תוואי מערך כבישים. בגב המפה הערה בכתב יד: "תרשים המגרש שנועד בשביל מועדון של הציונים הכלליים (על יד שכונת עובדים)"</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>41</length><width>58</width><publisher></publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>