תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158075648d</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRU\19828</object_name><r_content_size>3355771</r_content_size><description>מפלגות. ברית הציונים הכלליים. הודעה על אסיפת עם בהשתתפות פ.ברנשטיין וא. שמורק, בנושא: המדינה היהודית. בית העם, תל אביב</description><year_date>1946</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group>ברית הציונים הכלליים</creator_group><printing_house>"מל"ן"</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>