תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158083b2e5</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J8\1336-1kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ</description><year_date>0</year_date><caption>תרומת הלול העברי</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לקס</designer_name><creator_group>כופר הישוב</creator_group><printing_house>"דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אבי</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>