תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15810f2181</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\1887</object_name><r_content_size>3236626</r_content_size><description>דרישות שלום מבני א"י לקרוביהם שבחוץ-לארץ</description><writer></writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng>The Zionist Palestine Office, Jaffa</publishing_house_eng><publishing_year>1919</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית, יפו</publishing_house><publishing_house_eng>The Zionist Palestine Office, Jaffa</publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>