תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158118831d</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KL20M\2282</object_name><r_content_size>1034707</r_content_size><description>באר שבע. מפת ייעור יער המגינים. סימון תחום שטח היער וציון גודלו. סימון תוואי כבישים ודרכי יער</description><date_of_appearance>0</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה מגולגלת</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>דרום</district><sub_district>באר שבע</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>26</length><width>50</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת ייעור</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>שרטוט על נייר שקוף</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>