תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15813a9ae2</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J1\30588-2m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ירושלים. תוכנית בניין של פנימייה לבית המדרש למורים בבית הכרם (דוד ילין) - הצעה מוקדמת. תוכנית קומה א' על גבי מפה טופוגרפית. תרשימים אדריכליים של חזיתות המבנה</description><date_of_appearance>1945</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>הקר י. ילין א. הופמן א.</planner><length>39</length><width>50</width><publisher>הועד הלאומי</publisher><map_type>תוכנית בניין</map_type><from_scale>1:200</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>