תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15813e0b20</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH8\66\2-4kra</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>קרן קימת לישראל. "בארץ" - אוסף ידיעות לילדי הארץ, "הישוב למען אחינו בגולה", "לימי החנוכה", "לזכרו של שאול טשרניחובסקי", כסליו תש"ד.</description><year_date>0</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group>קרן קימת לישראל</creator_group><printing_house>אחוה - דפוס קואופרטיבי, ירושלים</printing_house><language></language><length>60</length><width>88</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>